Przykłady odnawialnych źródeł energii | Geotermalne.com.pl

Energia geotermalna zaliczana jest do odnawialnych źródeł energii. Jest to energia pochodząca ze skał znajdujących się we wnętrzu Ziemi, a pobierana jest poprzez specjalne urządzenia, które wywiercają w skałach szczeliny, następnie wpuszczają do nich zimną wodę, a dzięki temperaturze skał otrzymują gorącą.

Tak otrzymaną energię geotermiczną wykorzystuje się do centralnego ogrzewania budynków lub tworzenia energii elektrycznej. Największe złoża energii geotermalnej znajdują się w Islandii, gdzie występują gejzery i na Filipinach.

Ten typ energii wykorzystują głównie Stany Zjednoczone, Filipiny, Indonezja, Włochy, Meksyk, Nowa Zelandia, Islandia oraz Japonia. W Polsce instalacje takie można znaleźć m.in. na terenie Podhala.